BLAM design
 
 
Boktips - Recommended Books
 Boktips
swedishPå svenska
»Barbaras Papper«
»En ABC-Bok«
»Från A till Ö«

»Handskrift 2000«
»Nalle Puh«
»Nordisk familjebok
 »Stålpennor 1891«
 »Stålpennor 1918«
»Pennan«
 
–
Books in English

»An ABC-Book«
»Booksearch«
»Century Dictionary«
»Mastering Copperplate«
»The Pencil«
»Universal Penman«
»Winnie-the-Pooh«
»Writing & Illuminating & Lettering«
»Zanerian Manual«

 
 
 Pennkatalog
Stålpennor (steel nibs)
 
Brause
 Gillott
 Hiro
 D.Leonardt
 Josiah Mason
 Soennecken
–
Gamla annonser (ads)
Pennlänkar (links)

 Innehåll
Bildpedagogik
Bokomslag

Handstil
Kalligrafi
Kurser
Stålpennor nibs
Nyheter
 Länkar
Antikvariat
Bibliotek

Handskrivning

Kalligrafi
Konst

Pennor
Tecknade serier
Textning serier
Typsnitt

 Uppfinningarnas Bok
A
Uppfinningarnas Bok

Öfversigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden.
L. J. Hiertas
förlagsexpedition.
1873-1875
»Första svenska översättningen av Uppfinningarnas bok bygger på den femte eller sjätte tyska utgåvan. Översättningen omfattar sju band och redigerades av O.W. Ålund. Projekt Runeberg
–
*Läs om Tillverkningen av stålpennor i sjätte bandet.

 Nordisk Familjebok
A
Nordisk Familjebok

1876-1899
1904-1926
–
Sök i Nordisk familjebok;
det första större moderna svenska uppslagsverket.
(gratis)

 Nationalencyklopedin
Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin
Band 1-20
Bra böcker
Malmö 1998
ISBN 9171334262

»Nationalencyklopedin (NE) är Sveriges största uppslagsverk med 180000 uppslagsord.«
–
swedishKöp Nationalencyklopedin från bokus. [klicka här]
–
Sök på www.ne.se (abonnemang krävs)

 
New and Vintage Steel Pen Nibs - Online Catalog
 
BLAM
hem

 

 

Nordisk Familjebok - Ugglan

NORDISK FAMILJEBOK
»Uggleupplagan«
Andra utgåvan, 1904-1926
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad
och rikt illustrerad upplaga.
 
»Nordisk familjebok utkom i sin andra upplaga i 38 band, 1904-1926. Den går under beteckningen »Ugglan« eftersom den hade en uggla på pärmen och försättsbladet.«
 
Artikeln om Stålpennor är hämtad ur:
Tjugusjunde bandet,
STOCKHOLM-NYNÄS JÄRNVÄG - SYRSOR,
Stockholm 1918,
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag,
Nordisk familjeboks tryckeri
.
 
_
 

Stålpennor tillverkas af degelgjutstål, som söndersågas till smala stänger, hvilka efter noggrann glödgning utvalsas till band af 50—60 mm. bredd och omkr. 0,25 mm. tjocklek. Ur banden utstansas ämnena, 2 i bredd med spetsarna vända inåt och liggande emellan hvarandra (för ringa affall), därefter utstansas hålet vid skårans bas samt de 2 sidoskårorna, anbragta för ökande af böjligheten. Sedermera utglödgar man ämnena för att erhålla tillräcklig mjukhet för de följande operationerna, hvarpå ske stämpling, böjning till cylindrisk form för styfhet och förmåga att upptaga bläck, härdning i olja, anlöpning till gul eller blå färg alltefter den önskade hårdhetsgraden samt skurning (putsning) i skurtrumma. Slutligen afslipas spetsen för större böjlighet och anbringas midtskåran med en liten parallellsax. Pennorna profvas därefter i sortersalen genom spetsens tryckande mot ett stycke elfenben. En del pennor erhåller blå eller gulbrun anlöpningsfärg, andra erhålla grå färg genom lämpligt betmedel, andra öfverdragas med en fernissa till skydd mot rost, och andra åter öfverdragas på galvanisk väg med koppar, silfver eller tenn. S. k. guldpennor tillverkas af aluminiumbrons. För att undvika frätning genom bläcket tillverkas pennor äfven af guld- och platinalegeringar.
   J o h. J a n s s e n, en skrifvare i Aachen, lär ha tillverkat skrifpennor af stål redan på 1740-talet. Uppfinningen råkade dock snart i glömska. En skriflärare J o h. H e i n r. B i i r g e r  i Königsberg uppfann ånyo stålpennan 1808 Vår nuv. stålpenna är dock en rent engelsk uppfinning, införd i England 1780 af leksaksfabrikanten H a r r i s o n  i Birmingham och förbättrad af hans medarbetare Josiah Mason (d. 1881), som egde den största pennfabriken i Birmingham och efterlämnade en förmögenhet af 1 mill. pd st. Först 1830 infördes i handeln stålpennor af fullt tillfredsställande beskaffenhet af fabrikanten J. P e r r y, som anses vara den engelska stålpennindustriens grundläggare. Man har beräknat, att årliga tillverkningen af stålpennor öfver hela jorden förbrukar mera stål än tillverkningen af kanoner och andra vapen tillsammans. —
I Sverige har man flera gånger gjort försök att tillverka stålpennor. Konkurrens med de
typer av svenska stålpennor
prisbilliga och i rikhaltiga sortiment förekommande engelska stålpennorna måste vara svår att bekämpa. 1901 exporterades svenska stålpennor för ett värde af endast 7,700 kr., under det att importen s. å. uppgick till 66,000 kr. värde. Svenska stålpennor (se fig.), fullt jämgoda med de engelska, tillverkas dock numera af A.-b. Sveriges pennfabrik i Stockholm, hvars årliga tillverkning uppgår till omkr. 200,000 gross (29 mill. st.) i 40 olika sortiment. Den svenska originalpennan ”Stella” är särskildt omtyckt.
Jfr R e s e r v o a r p e n n a.           G. S—n.
 

_

Tillfälliga medarbetare i detta band:
Sellergren, G., professor vid Tekniska högskolan (G. S—n).
 

saxKÄLLA: Nordisk familjebok, ”Uggleupplagan”. Stockholm-Nynäs järnväg - Syrsor, spalt 559-561, tjugusjunde bandet, 1918. Project Runeberg — Nordic literature on the Internet since 1992.
[http://www.lysator.liu.se/runeberg/]
Se även: Skrifkonst, Skrifmaterial, Skrift

_
*Download Digital facsimile edition
pdf559-560 Stålharmonika - Stålpennor (pdf, 204K)
pdf561-562 Stålrand - Stånd (pdf, 316K)
_
*Se även artikeln om Stålpennor i förstautgåvan av Nordisk Familjebok, band 15 från 1891.
Läs mer om stålpennor
*Tillverkningen av stålpennor beskrivs utförligt i Uppfinningarnas bok, 1873-1875, sjätte bandet. (Projekt Runeberg)
_
*How Steel Pens and Nibs Are Made — hur stålpennor tillverkas visas i »The Children's Encyclopaedias«, London 1899.
_
*PEN The 1911 edition of the Encyclopedia Britannica is filled with historical information that is still relevant today.
_
*Nya och »antika« stålpennor för tecknare och kalligrafer — online postorderkatalog.
_
*Gamla annonser och kataloger med stålpennor.
_
*Länkar — stålpennor, reservoarpennor, blyertspennor...
_
 
»Leta efter Nordisk Familjebok på Bibliotek och Antikvariat
»
Search Libraries and Antiquarian Booksellers

 

BLAM
BLAM design
Hans Presto
Stockholm
SWEDEN
e-mail

latest update 4-juli-2004
http://hans.presto.tripod.com /isbn/nfb1918.html
 

top
 
 
Search
PicoSearch
_
»search the site
or browse the site map
 
Uppfinningarnas Bok
*Allt om hur man tillverkar stålpennor hittar du i Uppfinningarnas Bok, 1873-1875, sjätte bandet.
[Projekt Runeberg]
 
Raising or Shaping
*The Story of the Invention of Steel Pens With a Description of the Manufacturing Process by Which They Are Produced
by Henry Bore, London, 1890.
[Project Gutenberg]
 
Encyclpaedia Britannica Ad
*WHEN IN DOUBT — “Look it up” in The Encyclopaedia Britannica (1911 edition) FREE!
–
“The Sum of Human Knowledge”

*Read about the eleventh edition of the Encyclopædia Britannica in Wikipedia

*

*

[ Steel Pens || Brause || Gillott || Hiro-Leonardt || Josiah Mason || Soennecken ]    
 
All images, characters, logos and trademarks are property of their respective owners and are used here either with permission or in an editorial fashion only. Content on this site is ©1999-2004 BLAM®. Hans Presto is a Swedish lettering-artist and art-teacher. BLAM design supplies new and vintage steel pen nibs (pen points) to Scandinavian cartoonists and calligraphers.
   
BLAM steel nibs