BLAM

 

Vårutställning, Konstfack, maj 2000
Spring Exhibition

 

 Innehåll
Arbetsprover
Bildpedagogik
 »ABC 1999
 »Handstil 2000
 »Konstlänkar
Blogg
Bokomslag
Kalligrafi
Kurser
Logotyper,
Märken

Nyheter
Stålpennor

Textning serier
Översikt
 Länkar
Datatextning serier
Kalligrafi

Konst
Pennor
Serier
Typsnitt
Övrigt
 
BLAM hem
home
  
 
 Ge mig min
 egen handstil
Hillevi Billinger
»Vissa dagar är det som om det inte ens är jag själv som skriver, utan som om en främmande makt tvingar fram en stil jag knappt känner igen.«
»Läs artikeln av Hillevi Billinger i CAP & Design 15 juni 2004
 
 

 

"Att bry sig om hur barn skriver är att bry sig om barnen, att värna om det genuint mänskliga."
Skolöverstyrelsen (SÖ) 1989

 

Det räcker inte...
förstora


Kräv handstil i skolan!
Gratis affisch!

Tycker Du att handskrift i skolan är viktigt? Visa det! Ladda ner en egen affisch, storlek A4. Skriv ut den på en färgskrivare och sätt upp den på skolan, i lärarrummet, i bildsalen och i klassrummen.

(Du behöver
gratisprogrammet
Acrobat Reader
)


handstil.pdf Ladda ner affischen handstil.pdf [584kb]
 
Handskrivning på 2000-talet

Barns handskrivande i en digitaliserad värld
Uppsats och konstnärligt arbete för magisterexamen i bildpedagogik.

Sverige var tidigare ett föregångsland inom handskriftsundervisning men idag har vi halkat efter. På sjuttiotalet använde alla svenska skolor en gemensam standardiserad handskriftsförlaga baserad på en funktionell och internationellt gångbar antikvakursiv eller cancellaresca. Denna enkla och rena kursiv där bokstavsformen, inte bindningar och utsmyckningar, dominerar, kom att kallas SÖ-stilen. För tjugo år sedan ingick handskriftsmetodik i lärarutbildningen men i dag får lärare som ska undervisa årskurserna 1-7 i Svenska och lära våra barn läsa och skriva ingen som helst praktisk utbildning i handskrift. Dessutom väljer skolorna själva vilken handstil som ska läras ut.

Barnens brev
I min uppsats undersöker jag hur barn och ungdomar använder handskrift för att kommunicera och uttrycka sig. Drygt 500 brev från barn till Skolverket analyseras och kommenteras. Har ungdomars handstil förändrats sedan den obligatoriska, så kallade SÖ-stilen avskaffades?

Kräv handstil i skolan!
mini poster På Konstfacks vårutställning visade jag 6 affischer för en kampanj med temat Kräv handstil i skolan! Denhär med pratbubblan, och fem till.

Bakgrund
En av skolans viktigaste uppgifter har alltid varit att lära barnen att skriva för hand. Idag då datorer används överallt i såväl samhället som i skolan förutspår somliga debattörer att röststyrda datorer kommer att göra allt skrivande för hand onödigt och undrar "hur länge till vi ska ägna oss åt skrivstilsträning i skolan".
  Personligen är jag mer oroad över att skolan för länge sedan helt tycks ha slutat ägna sig åt handstilsträning. Skolan och Skolverket har ingen entydig uppfattning om hur barn skall skriva och lära sig skriva. Lärarhögskolan i Stockholm har slutat ge blivande svensklärare praktisk undervisning i hur man skriver för hand, och hur man bäst lär ut handskrivande.
 
Idag är det tillverkare av handdatorer som publicerar skrivförlagor med nya alfabeten och postgirot som dikterar siffrornas rätta utseende. Jag anser att handskriften fortfarande har en viktig funktion att fylla i samhället. Skriftlig kommunikation fungerar och handen med pennan är ännu oöverträffade då det gäller att förmedla viss typ av information. Inköpslistor, marginalanteckningar, föreläsningsanteckningar och kärleksbrev är blott några exempel.
  Ibland är vägen via tangentbord, skärm och skrivare onödigt lång. Att använda bläckstråleskrivaren är inte alltid det effektivaste sättet att fästa några droppar bläck på ett papper. Det gäller därför att vi ger våra barn de bästa förutsättningarna att använda handskrift för att anteckna och kommunicera också i en digital värld.
  Även om Gutenbergs uppfinning gjorde ett antal präntande munkar arbetslösa var det inte förrän på 1800-talet som vi slutade använda gåspennor då billiga stålpennor blev tillgängliga för allmänheten. Visst innebar skrivmaskinens införande till viss del att kontorister och bokhållare kunde klara sitt arbete utan en vacker handstil men fördenskull har inte behovet av att kunna skriva för hand minskat.
  Nu har datorn ersatt skrivmaskinen, men pennor att skriva med och pedagoger som kan skriva för hand kommer att behövas länge till.

Hans

/PS. Uppsatsen examinerades den 29 maj 2000. Nu återstår lite layoutarbete. Därefter publiceras uppsatsen. /DS.

 

Länkar - Handskrivning
Briem Gunnlaugur SE Briem från Island skriver bra om handskriftsundervisning. Han nämner också artikeln i The Times:
the Times »Woman died after doctor misread handwriting«
The Times 3 juli 1996
Dagens Industri »Behovet av skrivkonsten, för hand med penna och papper, kommer på sikt att marginaliseras.« skriver Christer Sturmark, tidigare ledamot i regeringens it-kommission i artikeln "Det är dags att ompröva skolan!"
Dagens Industri 17 augusti 1999.
Handskrift 2000 Handskrift omkring år 2000
En vägledning utarbetad av Nordisk Idégrupp för Handskrift, utgiven med stöd från Nordisk Kulturfond
.
Häftstiftet Häftstiftet gavs ut som särtryck till Kalligrafiska Kretsens medlemstidning »Bladet«. Läs om vad som har hänt med vår handskriftsundervisning sedan 1985.
metro »Skriva för hand hotad kunskap«
Klippt ur Metro 3 juni 2000
cynscribe

Länkar till handskriftsrelaterade webbplatser av varierande kvalitet finns samlade på Cynscribe

sppb Statens Psykologisk-Pedagogiska Bibliotek
SPPB har en omfattande samling litteratur med anknytning till handstilsundervisning. SPPB är numera en del av Universitetsbiblioteket i Stockholm.
höga visan, detalj ABC - om bokstaven i 1900-talets bildkonst -- Bilder och sammanfattning av examensarbetet från 1999 hittar du här
Penmanship Links Gammaldags skrivstil (Copperplate, Spencerian, Ornamental Penmanship) här finns länkar till mästarna.
Konstfack Fördjupningskurs i bildpedagogik
Konstfacks kandidat och magisterutbildning.
Get Acrobat Reader Hämta Acrobat Reader på Adobes webbplats.
 
 


BLAM
Hans Presto
Box 17248
104 62 Stockholm

e-post

http://hans.presto.tripod.com
/bldpd003.html
copyright © 2001-2005
latest update 15-apr-2005   BLAM®
 

 
top Hans Presto is a Swedish lettering-artist and art-teacher. BLAM design supplies new and vintage steel pen nibs to Scandinavian cartoonists and calligraphers.What's new? |