BLAM design
 
 
Boktips
recommended books
 Boktips
swedishPå svenska
»Barbaras Papper«
»En ABC-Bok«
»Från A till Ö«
»
Handskrift 2000«
»Pennan
«
 
–
Books in English

»An ABC-Book« »Booksearch«
»Freehand Lettering«
»Mastering Copperplate«
»The Pencil«
»The Universal Penman«
»Writing & Illuminating & Lettering«
»Zanerian Manual«

 
 
 Innehåll
Bildpedagogik
Bokomslag

Handstil
Kalligrafi
Kurser
Stålpennor nibs
Nyheter
 Länkar
Antikvariat
Bibliotek

Handskrivning

Kalligrafi
Konst

Pennor
Tecknade serier
Textning serier
Typsnitt

Övrigt
 Stålstift
in englishNibs.tk
»Stålpennor
»Brause
»Gillott
»Hiro-Leonardt
»Josiah Mason
»Soennecken
»Gamla annonser
»Pennlänkar
 
New and Vintage Steel Pen Nibs - Online Catalog
 
BLAM
hem

 

 

 
En ABC-Bok

Erik Lindegren
Askim 1975
Erik Lindegren Grafisk Studio [160 sidor]

An ABC-Book
Erik Lindegren
(english translation by Rune Östlund)
Askim 1976
Erik Lindegren Grafisk Studio [200 pages]

»This book on handwriting and lettering is supposed to be a compilation of the three parts of ABC of Lettering and Printing types* already published, but also a substitute for them, since they are out of print«


Erik LindegrenERIK LINDEGREN, kalligraf, typograf, boktryckare och grafisk formgivare utgav 1959 »Våra Bokstäver«, en omfattande översikt över historiska skriftformer och typsnitt, som senare kom i en ny utvidgad version i tre delar.

EN ABC-BOK utgavs 1975 och ersätter och kompletterar enligt förordet tidigare utgivna tre delar av »Våra Bokstäver« A, B och C.

EN ABC-BOK innehåller avsnitt om verktyg och material samt behandlar skrivna och tryckta bokstavsformer från alla tider. Den är rikligt illustrerad, delvis i färg.

LA OPERINA, Ludovico degli Arrighis (Vicentino) berömda lärobok i Cancellaresca ingår som facsimiltryck med svensk översättning i »En ABC-Bok«.

AN ABC-BOOK, den engelska utgåvan, är något mer omfattande än den svenska. Den innehåller fler illustrationer och ett kapitel om svensk handskriftsundervisning bland annat.

ERIK LINDEGREN, (1919-1996) var föreståndare för Skolan för bokindustri vid Slöjdföreningens skola i Göteborg (nuvarande HDK) 1950-69.

BERLINGPRISET delas sedan 1991 årligen ut till »framstående svensk formgivare för föredömlig grafisk formgivning, teknisk
skicklighet och utmärkt bokstavsbehandling«.
1995 mottog Erik Lindegren Berlingpriset.

KALLIGRAFI av Erik Lindegren visas på utställningen »17 Svenska Kalligrafer«.


s.7


La Operina


s.127


» Leta efter boken på Bibliotek och Antikvariat.«
»
Search Libraries and Antiquarian Booksellers.«

 

BLAM
BLAM design
Hans Presto
Box 17248

SE-10462 Stockholm
SWEDEN
e-mail

latest update 10-may-2003
http://hans.presto.tripod.com /isbn/lindegren1975.html
 

top
 
 Recommended
ABC of Lettering
ABC of Lettering and Printing Typefaces
A Complete Guide to the Letters and Typefaces Used for Typesetting and Printing

Lindegren, Erik
Greenwich House
New York, 1982
Distributed by Crown Publishers
348 pages
 
*Reprint of the three volume first edition in one volume
–
*Search Libraries and Antiquarian Booksellers

*

*

[ Steel Pens || Brause || Gillott || Hiro-Leonardt || Josiah Mason || Soennecken ]  
 
All images, characters, logos and trademarks are property of their respective owners and are used here either with permission or in an editorial fashion only. Content on this site is 1999-2003 BLAM®. Hans Presto is a Swedish lettering-artist and art-teacher. BLAM design supplies new and vintage steel pen nibs (pen points) to Scandinavian cartoonists and calligraphers.
 
BLAM steel nibs www.nibs.tk