BLAM design
 
 
Boktips - Recommended Books
 Boktips
swedishPå svenska
»Barbaras Papper«
»En ABC-Bok«
»Från A till Ö«

»Handskrift 2000«
»Nalle Puh«
»Nordisk familjebok
 »Stålpennor 1891«
 »Stålpennor 1918«
»Pennan«
 
–
Books in English

»An ABC-Book«
»Booksearch«
»Century Dictionary«
»Mastering Copperplate«
»The Pencil«
»Universal Penman«
»Winnie-the-Pooh«
»Writing & Illuminating & Lettering«
»Zanerian Manual«

 
 
 Pennkatalog
Stålpennor (steel nibs)
 
Brause
 Gillott
 Hiro
 D.Leonardt
 Josiah Mason
 Soennecken
–
Gamla annonser (ads)
Pennlänkar (links)

 Innehåll
Bildpedagogik
Bokomslag

Handstil
Kalligrafi
Kurser
Stålpennor nibs
Nyheter
 Länkar
Antikvariat
Bibliotek

Handskrivning

Kalligrafi
Konst

Pennor
Tecknade serier
Textning serier
Typsnitt

 Nordisk Familjebok
A
Nordisk Familjebok

1876-1899
–
Sök i Nordisk familjebok;
det första större moderna svenska uppslagsverket.
(gratis)

 Nationalencyklopedin
Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin
Band 1-20
Bra böcker
Malmö 1998
ISBN 9171334262

»Nationalencyklopedin (NE) är Sveriges största uppslagsverk med 180000 uppslagsord.«
–
swedishKöp Nationalencyklopedin från bokus. [klicka här]
–
Sök på www.ne.se (abonnemang krävs)

 
New and Vintage Steel Pen Nibs - Online Catalog
 
BLAM
hem

 

 

NORDISK FAMILJEBOK
Första utgåvan, 1876-1899
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH REALENCYKLOPEDI

INNEHÅLLANDE
UPPLYSNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
OM MÄRKVÄRDIGA NAMN,
FÖREMÅL OCH BEGREPP.

»Nordisk familjebok, första upplagan i 18 band, jämte två supplementband, utgavs häftesvis 1876-1899 och var det första större moderna svenska uppslagsverket. Det hade omkring 85000 uppslagsord, skrivna av ca 500 medarbetare, däribland kända kulturpersoner som Svante Arrhenius och August Strindberg.«

Artikeln om Stålpennor är hämtad ur:
Femtonde bandet,
Socker - Tengström,
Expeditionen af Nordisk familjebok,
Stockholm, 1891,
Gernandts boktryckeri-aktiebolag
.

_
Typer af svenska stålpennor.
Illustration ur Nordisk Familjebok 1918

 

_

Stålpennor...

saxKÄLLA: Nordisk familjebok, 1800-talsutgåvan. Socker - Tengström, spalt 828, femtonde bandet, 1891. Project Runeberg — Nordic literature on the Internet since 1992.
[http://www.lysator.liu.se/runeberg/]

*Se även artikeln om Stålpennor i Uggleupplagan av Nordisk Familjebok från 1918.

 
_
Läs mer om stålpennor
*How Steel Pens and Nibs Are Made — hur stålpennor tillverkas visas i »The Children's Encyclopaedias«, London 1899.
_
*PEN The 1911 edition of the Encyclopedia Britannica is filled with historical information that is still relevant today.
_
*Nya och »antika« stålpennor för tecknare och kalligrafer — online postorderkatalog.
_
*Gamla annonser och kataloger med stålpennor.
_
*Länkar — stålpennor, reservoarpennor, blyertspennor...
_
 
» Leta efter boken på Bibliotek och Antikvariat.«
»
Search Libraries and Antiquarian Booksellers.«

 

BLAM
BLAM design
Hans Presto
Box 17248

SE-10462 Stockholm
SWEDEN
e-mail

latest update 19-aug-2002
http://hans.presto.tripod.com /isbn/nfb1891.html
 

top
 

*

[ Steel Pens || Brause || Gillott || Hiro-Leonardt || Josiah Mason || Soennecken ]
 
All images, characters, logos and trademarks are property of their respective owners and are used here either with permission or in an editorial fashion only. Content on this site is 1999-2004 BLAM®. Hans Presto is a Swedish lettering-artist and art-teacher. BLAM design supplies new and vintage steel pen nibs (pen points) to Scandinavian cartoonists and calligraphers.
BLAM steel nibs

Stålpennor kommo, efter de förut nästan uteslutande begagnade gåspennorna, allmännare i bruk först på 1820-talet, sedan man redan i början av århundradet användt pennor av silfver och mässing, hvilka dock särdeles illa fyllde sitt ändamål. Den förste, som lyckades framställa stålpennor av tillfredsställande beskaffenhet, var J. Perry i London (1830-32). För fabrikation av stålpennor utskäras först tunna stålplattor af pennans form. Sedan anbringas medelst en perforeringsmaskin det lilla hål hvari klyfningen mellan pennans båda spetsar utmynnar. Derefter utglödgas stålplattorna för att blifva mjukare, och på bakre delen af desamma präglas fabrikantens eller försäljarens märke.Medelst en press gifves nu den förut plana plattan pennans böjda form, hvarefter den upphettas och oljehärdas, slipas och slutligen medelst en skruvpress klyfves i spetsen. Många sorters pennor blifva till sist indränkta i en lösning av schellack i alkohol, hvarigenom de erhålla en viss glans och skyddas mot rost. Några sorter öfverdrages med koppar, tenn, aluminium, guld eller silfver för att skyddas mot inverkan af det sura bläcket.