BLAM design
arbetsprover
bildpedagogik
bokomslag
kalligrafi
kurser
konstlänkar
märken
stålpennor
textning
nyheter
hem
 

Vårutställning 1999

ABC
Om bokstaven i 1900-talets bildkonst


Här kan du läsa en sammanfattning av mitt examensarbete och se några av bilderna som jag ställde ut på Konstfacks vårutställning i maj 1999.

zoomKlicka på bilderna
så visas de
i större format.

"Half a league...

The charge
of the light brigade
Alfred Tennyson 1854
akryl på rostig plåt

läs dikten | läs om filmen

Sammanfattning

ABC
Om bokstaven i 1900-talets bildkonst
och vad som händer i gränslandet
mellan bild och skrift

 

Bokstäver är tecken för ljud, tecken som utvecklats från bilder. I examensarbetet ABC undersöks gränslandet mellan bild och skrift.
I uppsatsen ställs frågan -Var går gränsen mellan bild och skrift? Ett representativt urval konstbilder, främst västerländskt 1900-talsmåleri där skrift, bokstäver och skriftliknande strukturer ingår har sammanställts. Bilderna undersöks och kommenteras. Skriftens olika funktioner i bildkonsten identifieras.
Det framgår att enskilda konstnärer gestaltar skrift och bokstäver utifrån sina egna intressen och intentioner och författaren drar slutsatsen att det inte går att fastställa någon meningsfull gräns mellan bild och skrift.

 

Konstfack
Stockholm
Institutionen för
bildpedagogik
Examensarbete
konst
uppsats 5 poäng
konstnärlig gestaltning
5 poäng

Redovisning
den 27 maj 1999
Handledare
konstnärlig Björn Eneroth
teoretisk Aurel Schiller
didaktisk Pia Bohlin
Kritiker
Anne Oliviusson
Författare
Hans Presto

 

"Vad du aer skön...

Höga visan 1:15-16
tuschpennor på galonsits

läs texten

"Ångest aer min arvedel...

Ur Pär Lagerkvists Ångest 1916
"Dymo-text" på aluminiumplåt

läs dikten | läs om författaren

Läs mer i Vårutställningskatalogen 1999 katalog 99

http://hans.presto.tripod.com

 
   


BLAM

Hans Presto
Box 17248
10462 Stockholm


e-post


Made With A Mac
copyright © 1999 - BLAM®
http://hans.presto.tripod.com /bldpd002.html

 

 
to the top   Hans Presto is a Swedish lettering-artist and art-teacher. BLAM design supplies new and vintage steel pen nibs to Scandinavian cartoonists and calligraphers. | What's new? |