<<back | calligraphy | home ]

Månadens Spelare

Diplom - Månadens Spelare
Beställare: Svenska Golfförbundet
Copyright © 2001
Handtextning : Hans Presto

BLAM design
Box 17248
SE-10462 Stockholm
Sweden
e-mail ]

TEXT:
månadens spelare
NAMN
Som visat framstående resultat till följd av en helhjärtad satsning
i riktning mot världseliten. En god ambassadör för svensk golf
och ett gott föredöme för blivande och nuvarande världsstjärnor.
PETER MATTSSON förbundskapten
MÅNAD 2001
MARTIN SÖDERBERG golf.se
Juryn bestod av: Peter Mattsson, förbundskapten; Katarina Vangdal, coach damlandslaget;
Magnus Grankvist, coach pojklandslaget och Maria Bertilsköld, coach flicklandslaget.
Swedish Golf Team, golf.se, SGF

THIS PAGE'S URL:
http://hans.presto.tripod.com/images02/diplom001.html
last update 24 nov 2001